Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MICARDIS 80MG TBL NOB 98
0026556 EU/1/98/090/008 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 28
0026554 EU/1/98/090/006 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN EGIS 80MG TBL FLM 30
0183073 58/ 501/12-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN EGIS 80MG TBL FLM 98
0183078 58/ 501/12-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 100
0158198 58/1046/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 30
0158191 58/1046/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 28
0221683 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 98
0221689 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 40MG TBL NOB 28
0221674 58/ 112/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 100
0147990 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 98
0147989 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 30
0147983 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 28
0147982 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TEZEO 40MG TBL NOB 28
0172034 58/ 311/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 80MG TBL NOB 28
0169727 58/ 312/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 40MG TBL NOB 90
0152957 58/ 311/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 80MG TBL NOB 90
0152959 58/ 312/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 84
0167676 EU/1/10/632/019 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 28
0167673 EU/1/10/632/016 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 28
0167666 EU/1/10/632/009 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09