ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MICARDIS 80MG TBL NOB 98
0026556 EU/1/98/090/008 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 28
0026554 EU/1/98/090/006 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN EGIS 80MG TBL FLM 30
0183073 58/ 501/12-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN EGIS 80MG TBL FLM 98
0183078 58/ 501/12-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 30
0158191 58/1046/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN SANDOZ 80MG TBL NOB 100
0158198 58/1046/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 30
0147983 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 100
0147990 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TEZEO 40MG TBL NOB 28
0172034 58/ 311/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 80MG TBL NOB 28
0169727 58/ 312/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 40MG TBL NOB 90
0152957 58/ 311/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TEZEO 80MG TBL NOB 90
0152959 58/ 312/10-C tezeo.pdf tezeo.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 30
0167674 EU/1/10/632/017 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 30
0167667 EU/1/10/632/010 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. březen 2023 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09