ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 28
0500892 EU/1/08/480/014 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 28
0500886 EU/1/08/480/008 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
ISAME 150MG TBL NOB 30
0158009 58/ 044/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 150MG TBL NOB 100
0158011 58/ 044/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 300MG TBL NOB 100
0158016 58/ 045/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 300MG TBL NOB 30
0158014 58/ 045/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10