Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LORISTA 100 100MG TBL FLM 28
0107166 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 28
0107173 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 84
0047610 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 28
0010604 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 28
0208792 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0235913 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0235905 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOZAP 100MG TBL FLM 90 II
0114070 58/ 146/05-C lozap.pdf lozap.pdf C09CA01 R
LOZAP 100MG TBL FLM 30 II
0114068 58/ 146/05-C lozap.pdf lozap.pdf C09CA01 R
LOZAP 12,5MG TBL FLM 30 II
0114059 58/ 143/05-C lozap.pdf lozap.pdf C09CA01 R
LOZAP 50MG TBL FLM 30 II
0114065 58/ 145/05-C lozap.pdf lozap.pdf C09CA01 R
LOZAP 50MG TBL FLM 90 II
0114067 58/ 145/05-C lozap.pdf lozap.pdf C09CA01 R
SANGONA 12,5MG TBL FLM 30
0151485 58/ 480/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 30
0151525 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 100
0151532 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 100MG TBL FLM 100
0151566 58/ 484/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09