Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 70
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-OME 20 20MG CPS ETD 100
0122114 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 28
0122112 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0116435 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0116436 09/ 094/08-C     A02BC02 B
CONTROLOC 40MG TBL ENT 28 I
0214525 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 I
0214526 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1
0214427 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 10 H
0214428 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 28 I
0214433 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 100
0214435 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
EMANERA 40MG CPS ETD 90 II
0191108 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 30 II
0191093 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 90 II
0191097 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 30 II
0191104 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 50
0059596 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 50
0059595 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 20
0096193 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 20
0096194 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 100
0047862 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 100
0047863 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09