Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 69
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 50
0238103 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 1
0136811 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 30
0140187 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 100
0140192 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 100
0164979 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 30
0164972 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 56
0115182 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 28
0030673 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG INF PLV SOL 1
0024001 09/ 698/07-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 28 II
0185344 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 100 II
0208323 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 30
0233283 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 100
0233287 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 28
0151287 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 28
0151301 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 1
0245032 09/ 531/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 10
0136834 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 1
0136832 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 50
0238104 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 98
0185432 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09