Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 71
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOMATOSTATIN EUMEDICA 3MG INF PSO LQF 1+1ML
0239747 56/ 224/93-B/C somatostat.pdf somatostat.pdf H01CB01 R
SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG 3MG INF PSO LQF 1+1ML
0200725 56/ 224/93-B/C     H01CB01 B
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 1X10MG+1X1ML APL
0216853 56/ 353/10-C     H01AC01 B
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 3X10MG+3X1ML APL
0216854 56/ 353/10-C     H01AC01 B
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 5X10MG+5X1ML APL
0216855 56/ 353/10-C     H01AC01 B
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 1X10MG+1X1ML
0216856 56/ 353/10-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R
ZOMACTON 4MG INJ PSO LQF 5+5 AMP
0216861 56/ 607/96-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 5X10MG+5X1ML
0216858 56/ 353/10-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R
ZOMACTON 4MG INJ PSO LQF 10+10 AMP
0216859 56/ 607/96-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R
ZOMACTON 4MG INJ PSO LQF 1+1 AMP
0216860 56/ 607/96-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R
ZOMACTON 10MG INJ PSO LQF 3X10MG+3X1ML
0216857 56/ 353/10-C zomacton.pdf zomacton.pdf H01AC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11