Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 71
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL 1X1,5ML
0001167 56/ 221/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL 3X1,5ML
0001168 56/ 221/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1,5ML INJ SOL ZVL 5X1X1,5ML
0014100 56/ 221/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL 5X1X1,5ML
0014615 56/ 222/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL 5X1X1,5ML
0014616 56/ 223/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL 1X1,5ML
0001163 56/ 223/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 15MG/1,5ML INJ SOL ZVL 3X1,5ML
0001164 56/ 223/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL 3X1,5ML
0001166 56/ 222/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1,5ML INJ SOL ZVL 1X1,5ML
0001165 56/ 222/01-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NUTROPINAQ 10MG/2ML(30IU) INJ SOL 1X2ML
0028134 EU/1/00/164/003 nutropinaq.pdf nutropinaq.pdf H01AC01 R
NUTROPINAQ 10MG/2ML(30IU) INJ SOL 6X2ML
0028136 EU/1/00/164/005 nutropinaq.pdf nutropinaq.pdf H01AC01 R
NUTROPINAQ 10MG/2ML(30IU) INJ SOL 3X2ML
0028135 EU/1/00/164/004 nutropinaq.pdf nutropinaq.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL 5X1,5ML IV
0194390 EU/1/06/332/017 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 10MG/1,5ML INJ SOL 1X1,5ML IV
0194389 EU/1/06/332/016 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL 10X1,5ML III
0194388 EU/1/06/332/015 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL 5X1,5ML III
0194387 EU/1/06/332/014 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 5MG/1,5ML INJ SOL 1X1,5ML III
0194386 EU/1/06/332/013 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL 10X1,5ML II
0154912 EU/1/06/332/012 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL 5X1,5ML II
0154911 EU/1/06/332/011 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R
OMNITROPE 15MG/1,5ML INJ SOL 1X1,5ML II
0154910 EU/1/06/332/010 omnitrope.pdf omnitrope.pdf H01AC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09