Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLAVOBION 70MG TBL FLM 100
0262973 80/ 176/82-C flavobion.pdf flavobion.pdf A05BA03 R
FLAVOBION 70MG TBL FLM 50
0214598 80/ 176/82-C     A05BA03 B
FLAVOBION 70MG TBL FLM 100
0214599 80/ 176/82-C     A05BA03 B
FLAVOBION 70MG TBL FLM 50
0262972 80/ 176/82-C flavobion.pdf flavobion.pdf A05BA03 R
IBEROGAST POR GTT SOL 20ML
0203760 94/ 475/96-C iberogast.pdf iberogast.pdf V11 R
IBEROGAST POR GTT SOL 100ML
0203762 94/ 475/96-C iberogast.pdf iberogast.pdf V11 R
IBEROGAST POR GTT SOL 50ML
0203761 94/ 475/96-C iberogast.pdf iberogast.pdf V11 R
LAGOSA TBL OBD 50
0019570 94/ 409/97-C lagosa.pdf lagosa.pdf A05BA03 R
LAGOSA TBL OBD 25
0019572 94/ 409/97-C lagosa.pdf lagosa.pdf A05BA03 R
LAGOSA TBL OBD 100
0019571 94/ 409/97-C lagosa.pdf lagosa.pdf A05BA03 R
LEGALON 70MG CPS DUR 60
0234208 80/ 965/95-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 70MG CPS DUR 30
0234207 80/ 965/95-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 30
0234204 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 100
0234206 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 60
0234205 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140 140MG CPS DUR 60
0209605 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 140 140MG CPS DUR 100
0209606 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 140 140MG CPS DUR 30
0209604 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 70 70MG CPS DUR 60
0216683 80/ 965/95-C     A05BA03 B
LEGALON 70 70MG CPS DUR 30
0216682 80/ 965/95-C     A05BA03 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12