Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 477
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 10 II
0163001 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 16 II
0163002 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 20 II
0163003 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 1 II
0163004 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 3 II
0163005 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 4 II
0163006 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 5 II
0163007 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 8 II
0163008 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 10 II
0163009 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 16 II
0163010 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25MCG/H TDR EMP 20 II
0163011 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100MCG/H TDR EMP 1 II
0163020 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100MCG/H TDR EMP 3 II
0163021 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100MCG/H TDR EMP 4 II
0163022 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100MCG/H TDR EMP 5 II
0163023 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100MCG/H TDR EMP 8 II
0163024 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 1 II
0155996 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 3 II
0155997 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 4 II
0155998 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50MCG/H TDR EMP 5 II
0155999 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09