Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 40
0015212 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 30
0015211 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 20
0015210 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 40
0015209 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 30
0015208 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 20
0015207 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12