Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 382
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 204
0122287 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 210
0122288 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 48
0122273 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 30
0122272 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 24
0122271 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 12
0122269 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 15
0122270 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 12
0147589 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 4MG GUM MND 210
0147608 87/ 573/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 24
0147591 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 30
0147592 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 48
0147593 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 90
0147594 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 96
0147595 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 105
0147596 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 204
0147597 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 2MG GUM MND 210
0147598 87/ 572/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 4MG GUM MND 12
0147599 87/ 573/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 4MG GUM MND 15
0147600 87/ 573/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R
NICORETTE ICEMINT GUM 4MG GUM MND 24
0147601 87/ 573/10-C nicorettei.pdf nicorettei.pdf N07BA01 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09