Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 386
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
URCYSTON PLANTA SPC 20 III
0185826 94/ 133/89-C urcystonpl.pdf urcystonpl.pdf V11 R
URCYSTON PLANTA SPC 20 I
0093469 94/ 133/89-C urcystonpl.pdf urcystonpl.pdf V11 R
UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS SPC 20 I
0107813 94/ 964/95-C urologicka.pdf urologicka.pdf V11 R
UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS SPC 10 I
0107815 94/ 964/95-C urologicka.pdf urologicka.pdf V11 R
UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS SPC 20 II
0076432 94/ 964/95-C urologicka.pdf urologicka.pdf V11 R
UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS SPC 15 I
0107814 94/ 964/95-C urologicka.pdf urologicka.pdf V11 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09