Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 382
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUROFEN 200MG TBL OBD 12
0062542 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 4 I
0237336 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 14
0125917 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 2
0239763 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 4
0239764 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 6
0239765 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 8
0239766 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 10
0239767 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 12
0125916 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 10
0125915 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 8
0125914 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 6
0125913 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 4
0125912 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 2
0125911 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 20
0125920 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 18
0125919 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 16
0125918 07/ 642/15-C     M01AE01 B
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 20
0239756 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 18
0239755 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R
NUROFEN JUNIOR POMERANČ 100MG CPS MDM 16
0239754 07/ 642/15-C nurofenjun.pdf nurofenjun.pdf M01AE01 R

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09