Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML I
0059355 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 6X1000ML I
0059356 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML II
0059357 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X1000ML II
0059358 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11