Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALIUMCHLORID/NATRIUMCHLORID 0,3% + 0,9% B. BRAUN 3MG/ML+9MG/ML INF SOL 10X1000ML
0188210 76/ 505/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB01 R
KALIUMCHLORID/NATRIUMCHLORID 0,3% + 0,9% B. BRAUN 3MG/ML+9MG/ML INF SOL 10X500ML
0188209 76/ 505/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11