Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002585 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 20X10ML
0002587 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0097694 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002584 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0047003 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14