Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIPOPLUS 20% INF EML 10X100ML
0016336 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 10X500ML
0016338 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 6X1000ML
0016339 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 1X250ML
0016333 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 1X1000ML
0016335 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 1X500ML
0016334 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R
LIPOPLUS 20% INF EML 10X250ML
0016337 76/ 199/04-C lipoplus20.pdf lipoplus20.pdf B05BA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11