Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN 1,5MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X500ML
0188211 76/ 502/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN 1,5MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X1000ML
0188212 76/ 502/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. prosinec 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09