Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 20X10ML(PLAST)
0109498 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X10ML(PLAST)
0109497 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 4X10ML(PLAST)
0109496 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X10ML(SKLO)
0109495 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 5X10ML(SKLO)
0109494 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X3ML(SKLO)
0109493 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X1ML(SKLO)
0109492 57/ 011/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11