Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X100ML
0198758 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X50ML
0198757 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 20X5ML(PLAST)
0109487 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X5ML(PLAST)
0109486 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 10X5ML(SKLO)
0109484 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R
MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF/RCT SOL 4X5ML(PLAST)
0109485 57/ 010/07-C midazolamb.pdf midazolamb.pdf N05CD08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11