Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 1000ML
0016017 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 1X5000ML
0016018 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 500ML
0016016 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 100ML
0016015 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 10X1000ML
0052262 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 20X100ML
0052260 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R
SOFTA-MAN 479MG/ML+180MG/ML DRM SOL 20X500ML
0052261 32/ 064/98-C softaman.pdf softaman.pdf D08AX R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11