Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ML 1MG/ML INJ/INF CNC SOL 10X3ML
0124240 20/ 421/08-C granisetro.pdf granisetro.pdf A04AA02 R
GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ML 1MG/ML INJ/INF CNC SOL 5X1ML
0124237 20/ 421/08-C granisetro.pdf granisetro.pdf A04AA02 R
GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ML 1MG/ML INJ/INF CNC SOL 5X3ML
0124239 20/ 421/08-C granisetro.pdf granisetro.pdf A04AA02 R
GRANISETRON B. BRAUN 1 MG/ML 1MG/ML INJ/INF CNC SOL 10X1ML
0124238 20/ 421/08-C granisetro.pdf granisetro.pdf A04AA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11