Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 10X4ML I
0117230 20/ 413/07-C ondansetro.pdf ondansetro.pdf A04AA01 R
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 5X4ML I
0117229 20/ 413/07-C ondansetro.pdf ondansetro.pdf A04AA01 R
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 20X4ML II
0187607 20/ 413/07-C ondansetro.pdf ondansetro.pdf A04AA01 R
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 5X2ML
0117227 20/ 413/07-C ondansetro.pdf ondansetro.pdf A04AA01 R
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 10X2ML
0117228 20/ 413/07-C ondansetro.pdf ondansetro.pdf A04AA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11