Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 165
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZELDOX 60MG CPS DUR 60
0125438 68/ 173/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 80MG CPS DUR 60
0125439 68/ 174/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 40MG CPS DUR 30
0044637 68/ 172/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 60MG CPS DUR 30
0044641 68/ 173/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 80MG CPS DUR 30
0044645 68/ 174/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 40MG CPS DUR 60
0125437 68/ 172/00-C     N05AE04 B
ZELDOX 40MG CPS DUR 30
0252423 68/ 172/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 40MG CPS DUR 60
0252424 68/ 172/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 60MG CPS DUR 30
0252425 68/ 173/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 60MG CPS DUR 60
0252426 68/ 173/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 80MG CPS DUR 30
0252427 68/ 174/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZELDOX 80MG CPS DUR 60
0252428 68/ 174/00-C zeldox.pdf zeldox.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 30
0254370 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 50
0254371 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 56
0254372 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 60
0254373 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 90
0254374 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 100
0254375 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 180
0254376 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R
ZIPRASIDON AUROBINDO 40MG CPS DUR 14X1
0254377 68/ 400/12-C ziprasidon.pdf ziprasidon.pdf N05AE04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14