Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100
0094113 16/ 011/89-A/C warfarinor.pdf warfarinor.pdf B01AA03 R
WARFARIN ORION 5MG TBL NOB 100
0094114 16/ 011/89-B/C warfarinor.pdf warfarinor.pdf B01AA03 R
WARFARIN PMCS 2MG TBL NOB 100 I
0192340 16/ 626/00-C warfarinpm.pdf warfarinpm.pdf B01AA03 R
WARFARIN PMCS 5MG TBL NOB 100 I
0192342 16/ 627/00-C warfarinpm.pdf warfarinpm.pdf B01AA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09