Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 49
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 60(2X30)+2INH
0172688 14/ 314/16-C braltus.pdf braltus.pdf R03BB04 R
BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 90(3X30)+3INH
0313074 14/ 314/16-C braltus.pdf braltus.pdf R03BB04 R
BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 30+1INH
0313073 14/ 314/16-C braltus.pdf braltus.pdf R03BB04 R
BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 15+1INH
0313072 14/ 314/16-C braltus.pdf braltus.pdf R03BB04 R
BRALTUS 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 30+1INH I
0241666 14/ 314/16-C braltus.pdf braltus.pdf R03BB04 R
DILOCHOB 18MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0246537 14/ 398/19-C dilochob.pdf dilochob.pdf R03BB04 R
DILOCHOB 18MCG INH PLV CPS DUR 60+INH
0246538 14/ 398/19-C dilochob.pdf dilochob.pdf R03BB04 R
DILOCHOB 18MCG INH PLV CPS DUR 90+INH
0246539 14/ 398/19-C dilochob.pdf dilochob.pdf R03BB04 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV
0241332 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV+1INH
0241330 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH
0206848 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 1X60DÁV
0241331 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 2X60DÁV+2INH
0206849 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X60DÁV+3INH
0206850 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 8X60DÁV+8INH
0206851 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 90
0018959 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 60
0032394 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 30
0032393 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0032392 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0032391 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09