Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRILIQUE 60MG TBL FLM 56 KAL I
0209156 EU/1/10/655/008 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 60MG TBL FLM 60 I
0209157 EU/1/10/655/009 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 60MG TBL FLM 168 KAL I
0209158 EU/1/10/655/010 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 60MG TBL FLM 180 I
0209159 EU/1/10/655/011 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG POR TBL DIS 10X1 II
0222183 EU/1/10/655/012 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG POR TBL DIS 56X1 II
0222184 EU/1/10/655/013 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG POR TBL DIS 60X1 II
0222185 EU/1/10/655/014 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 56 KAL I
0167939 EU/1/10/655/004 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 168 KAL I
0167940 EU/1/10/655/005 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 100X1 I
0167941 EU/1/10/655/006 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 60 I
0167936 EU/1/10/655/001 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 180 I
0167937 EU/1/10/655/002 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 90MG TBL FLM 14 KAL I
0167938 EU/1/10/655/003 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
BRILIQUE 60MG TBL FLM 14 KAL I
0209155 EU/1/10/655/007 brilique.pdf brilique.pdf B01AC24 R
POLSAR 90MG TBL FLM 60
0240533 16/ 021/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R
POLSAR 90MG TBL FLM 56
0240532 16/ 021/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R
POLSAR 90MG TBL FLM 14
0240531 16/ 021/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R
POLSAR 60MG TBL FLM 180
0240530 16/ 020/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R
POLSAR 60MG TBL FLM 168
0240529 16/ 020/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R
POLSAR 60MG TBL FLM 14
0240526 16/ 020/19-C polsar.pdf polsar.pdf B01AC24 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09