Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TIAPRA 100MG TBL FLM 50
0230429 68/ 119/04-C tiapra.pdf tiapra.pdf N05AL03 R
TIAPRALAN 100MG TBL NOB 60
0164066 68/ 563/08-C tiapralan.pdf tiapralan.pdf N05AL03 R
TIAPRID PMCS 100MG TBL NOB 50
0165741 68/ 106/11-C tiapridpmc.pdf tiapridpmc.pdf N05AL03 R
TIAPRID PMCS 100MG TBL NOB 100
0165744 68/ 106/11-C tiapridpmc.pdf tiapridpmc.pdf N05AL03 R
TIAPRIDAL 100MG TBL NOB 50
0048578 68/ 171/85-C tiapridal.pdf tiapridal.pdf N05AL03 R
TIAPRIDAL 100MG/2ML INJ SOL 12X2ML
0125315 68/ 170/85-C tiapridal.pdf tiapridal.pdf N05AL03 R
TIAPRIDAL 138MG/ML POR SOL 30ML
0125314 68/ 915/97-C tiapridal.pdf tiapridal.pdf N05AL03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09