Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
THIOPENTAL MEDIPHA 500 MG 500MG INJ PLV SOL 1
0232462 thiopental.pdf   N01AF03 F
THIOPENTAL MEDIPHA 1 G 1G INJ PLV SOL 1
0232461     N01AF03 F
THIOPENTAL PANPHARMA 0,5G INJ PLV SOL 10
0250301 05/ 027/69-A/C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL PANPHARMA 1G INJ PLV SOL 10
0250302 05/ 027/69-B/C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL PHARMASWISS 1G INJ PLV SOL 10
0233174 05/ 027/69-B/C     N01AF03 B
THIOPENTAL PHARMASWISS 0,5G INJ PLV SOL 10
0233175 05/ 027/69-A/C     N01AF03 B
THIOPENTAL VALEANT 0,5 G 0,5G INJ PLV SOL 10
0216673 05/ 027/69-A/C     N01AF03 B
THIOPENTAL VALEANT 1 G 1G INJ PLV SOL 10
0216674 05/ 027/69-B/C     N01AF03 B
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 1 II
0216470 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 1 II
0216469 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 20 I
0243496 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 20 II
0243497 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 10 II
0243495 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 10 I
0243494 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 20 II
0243493 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 20 I
0243492 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 10 II
0243491 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 10 I
0243490 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 0,5G INJ PLV SOL 1 I
0120406 05/ 167/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R
THIOPENTAL VUAB 1G INJ PLV SOL 1 I
0120407 05/ 168/09-C thiopental.pdf thiopental.pdf N01AF03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14