Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28
0241307 42/ 074/91-B/C biseptol.pdf biseptol.pdf J01EE01 R
BISEPTOL 100MG/20MG TBL NOB 20
0003378 42/ 074/91-A/C     J01EE01 B
BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28
0221091 42/ 074/91-B/C/PI/004/18 biseptol.pdf biseptol.pdf J01EE01 R
BISEPTOL 80MG/ML+16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML
0011706 42/ 002/89-S/C biseptol.pdf biseptol.pdf J01EE01 R
COTRIMOXAZOL AL FORTE 800MG/160MG TBL NOB 10
0075022 42/ 286/93-C cotrimoxaz.pdf cotrimoxaz.pdf J01EE01 R
COTRIMOXAZOL AL FORTE 800MG/160MG TBL NOB 20
0075023 42/ 286/93-C cotrimoxaz.pdf cotrimoxaz.pdf J01EE01 R
SUMETROLIM 400MG/80MG TBL NOB 20
0006264 42/ 006/74-S/C sumetrolim.pdf sumetrolim.pdf J01EE01 R
SUMETROLIM 40MG/ML+8MG/ML SIR 100ML
0091291 42/ 756/92-S/C sumetrolim.pdf sumetrolim.pdf J01EE01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10