Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 56
0500140 EU/1/08/455/010 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0500551 EU/1/08/455/016 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0500550 EU/1/08/455/015 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 56
0500133 EU/1/08/455/003 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUVIA 100MG TBL FLM 28
0028740 EU/1/07/383/014 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R
JANUVIA 100MG TBL FLM 98
0028743 EU/1/07/383/017 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11