Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 36
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADJUVIN 50MG TBL FLM 30
0176528 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 30
0176533 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 28
0031866 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 28
0031867 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 84
0017965 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 84
0017967 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 30
0253670 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 100
0253671 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
SERTIVAN 100MG TBL FLM 28
0162877 30/ 180/04-C sertivan.pdf sertivan.pdf N06AB06 R
SERTIVAN 50MG TBL FLM 28
0162867 30/ 179/04-C sertivan.pdf sertivan.pdf N06AB06 R
SERTRALIN ACTAVIS 50MG TBL FLM 30
0225749 30/ 580/05-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN ACTAVIS 100MG TBL FLM 30
0225745 30/ 581/05-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN APOTEX 50MG TBL FLM 100
0195941 30/ 127/14-C     N06AB06 B
SERTRALIN AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0243856 30/ 718/16-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN AUROVITAS 50MG TBL FLM 100
0243858 30/ 718/16-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0243860 30/ 719/16-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN AUROVITAS 100MG TBL FLM 100
0243862 30/ 719/16-C sertralina.pdf sertralina.pdf N06AB06 R
SERTRALIN MYLAN 50MG TBL FLM 30
0230071 30/ 677/16-C     N06AB06 B
SERTRALIN MYLAN 50MG TBL FLM 90
0230081 30/ 677/16-C     N06AB06 B
SERTRALIN MYLAN 100MG TBL FLM 30
0230086 30/ 678/16-C     N06AB06 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11