Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SERDOLECT 4MG TBL FLM 30
0013039 68/ 672/96-A/C serdolect.pdf serdolect.pdf N05AE03 R
SERDOLECT 20MG TBL FLM 28
0013066 68/ 672/96-D/C serdolect.pdf serdolect.pdf N05AE03 R
SERDOLECT 16MG TBL FLM 28
0013059 68/ 672/96-C/C serdolect.pdf serdolect.pdf N05AE03 R
SERDOLECT 12MG TBL FLM 28
0013052 68/ 672/96-B/C serdolect.pdf serdolect.pdf N05AE03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14