Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0205588 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0205583 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0135217 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0135207 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231460 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231452 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231456 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0246447 14/ 426/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0246437 14/ 424/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0246439 14/ 424/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0246441 14/ 425/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0246446 14/ 426/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0246443 14/ 425/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203821 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203820 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 60DÁV II
0230690 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/500MCG/DÁV INH PLV 60DÁV II
0230693 14/ 151/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALTICON 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0226836 14/ 420/17-C salticon.pdf salticon.pdf R03AK06 R
SALTICON 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0226838 14/ 421/17-C salticon.pdf salticon.pdf R03AK06 R
SERETIDE DISKUS 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0237703 14/ 103/00-C seretidedi.pdf seretidedi.pdf R03AK06 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10