Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUVENTOL EASYHALER 100MCG/DÁV INH PLV 200DÁV II
0246266 14/ 089/97-C buventolea.pdf buventolea.pdf R03AC02 R
BUVENTOL EASYHALER 200MCG/DÁV INH PLV 200DÁV I
0092745 14/ 090/97-C buventolea.pdf buventolea.pdf R03AC02 R
BUVENTOL EASYHALER 200MCG/DÁV INH PLV 200DÁV II
0246267 14/ 090/97-C buventolea.pdf buventolea.pdf R03AC02 R
BUVENTOL EASYHALER 100MCG/DÁV INH PLV 200DÁV I
0092744 14/ 089/97-C buventolea.pdf buventolea.pdf R03AC02 R
ECOSAL INHALER 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV
0010142 14/ 439/00-C     R03AC02 B
ECOSAL INHALER 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV
0253549 14/ 439/00-C ecosalinha.pdf ecosalinha.pdf R03AC02 R
SALBUTAMOL WZF POLFA 4MG TBL NOB 30
0091085 14/ 199/87-B/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
SALBUTAMOL WZF POLFA 4MG TBL NOB 25
0192461 14/ 199/87-B/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
SALBUTAMOL WZF POLFA 2MG TBL NOB 30
0091083 14/ 199/87-A/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML I
0023291 14/ 218/72-C     R03CC02 B
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML II
0231958 14/ 218/72-C ventolin.pdf ventolin.pdf R03CC02 R
VENTOLIN ROZTOK K INHALACI 5MG/ML INH SOL 1X20ML
0058380 14/ 219/72-C     R03AC02 B
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML I
0231957 14/ 218/72-C     R03CC02 B
VENTOLIN 5MG/ML INH SOL 1X20ML
0237705 14/ 219/72-C ventolin.pdf ventolin.pdf R03AC02 R
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML II
0213940 14/ 218/72-C     R03CC02 B
VENTOLIN INHALER N 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV
0231956 14/ 869/99-C ventolinin.pdf ventolinin.pdf R03AC02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11