Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 158
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDORISPER 0,5MG TBL FLM 20
0102961 68/ 383/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 3MG TBL FLM 100
0102988 68/ 386/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 0,5MG TBL FLM 60
0102963 68/ 383/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 6
0102967 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 20
0102968 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 50
0102969 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 60
0102970 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 100
0102971 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 2MG TBL FLM 20
0102977 68/ 385/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 2MG TBL FLM 50
0102978 68/ 385/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 2MG TBL FLM 60
0102979 68/ 385/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 2MG TBL FLM 100
0102980 68/ 385/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 0,5MG TBL FLM 50
0102962 68/ 383/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 3MG TBL FLM 60
0102987 68/ 386/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 3MG TBL FLM 50
0102986 68/ 386/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 3MG TBL FLM 20
0102985 68/ 386/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 3MG TBL FLM 30
0200497 68/ 386/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 2MG TBL FLM 30
0200496 68/ 385/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 1MG TBL FLM 30
0200495 68/ 384/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R
MEDORISPER 0,5MG TBL FLM 30
0200494 68/ 383/06-C medorisper.pdf medorisper.pdf N05AX08 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14