Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIBETIX 1MG TBL NOB 90
0202881 18/ 523/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
DIBETIX 0,5MG TBL NOB 90
0202880 18/ 522/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
DIBETIX 2MG TBL NOB 90
0202882 18/ 524/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 90
0149690 EU/1/09/580/003 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 90
0149696 EU/1/09/580/009 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 90
0149702 EU/1/09/580/015 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
NOVONORM 1MG TBL NOB 90
0026777 EU/1/98/076/012 novonorm.pdf novonorm.pdf A10BX02 R
NOVONORM 2MG TBL NOB 90
0026782 EU/1/98/076/019 novonorm.pdf novonorm.pdf A10BX02 R
NOVONORM 0,5MG TBL NOB 90
0026769 EU/1/98/076/005 novonorm.pdf novonorm.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 1MG TBL NOB 90
0193254 EU/1/11/743/007 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 0,5MG TBL NOB 90
0193249 EU/1/11/743/002 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 2MG TBL NOB 90
0193259 EU/1/11/743/012 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09