Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 614
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DERIN 25MG TBL FLM 20
0129436 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 10
0129435 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 240
0129474 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 180
0129473 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 120
0129472 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 100
0129471 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 90
0129470 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 60
0129469 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 50
0129468 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 30
0129467 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 20
0129466 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 200MG TBL FLM 10
0129465 68/ 056/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 240
0129444 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 180
0129443 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 120
0129442 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 100
0129441 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 90
0129440 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 60
0129439 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 50
0129438 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R
DERIN 25MG TBL FLM 30
0129437 68/ 053/09-C derin.pdf derin.pdf N05AH04 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14