Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 113
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INVEGA 12MG TBL PRO 98 II
0029005 EU/1/07/395/040 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 12MG TBL PRO 98 I
0029006 EU/1/07/395/020 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 12MG TBL PRO 28 III
0029007 EU/1/07/395/053 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 14 I
0500054 EU/1/07/395/065 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 14 II
0500055 EU/1/07/395/066 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 14 III
0500056 EU/1/07/395/067 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 6MG TBL PRO 14 I
0500057 EU/1/07/395/068 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 6MG TBL PRO 14 II
0500058 EU/1/07/395/069 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 6MG TBL PRO 14 III
0500059 EU/1/07/395/070 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 9MG TBL PRO 14 I
0500060 EU/1/07/395/071 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 9MG TBL PRO 14 II
0500061 EU/1/07/395/072 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 9MG TBL PRO 14 III
0500062 EU/1/07/395/073 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 12MG TBL PRO 14 I
0500063 EU/1/07/395/074 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 12MG TBL PRO 14 II
0500064 EU/1/07/395/075 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 12MG TBL PRO 14 III
0500065 EU/1/07/395/076 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 28 I
0028944 EU/1/07/395/001 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 28 II
0028945 EU/1/07/395/021 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 28 III
0028946 EU/1/07/395/041 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 30 II
0028947 EU/1/07/395/022 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R
INVEGA 3MG TBL PRO 30 I
0028948 EU/1/07/395/002 invega.pdf invega.pdf N05AX13 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14