Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 606
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AEDON 5MG POR TBL DIS 60
0184713 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 28
0184714 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 30
0184712 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 10
0184711 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 70
0184724 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 56
0184723 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 35
0184722 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 35
0184715 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 56
0184716 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 5MG POR TBL DIS 70
0184717 68/ 734/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 10
0184718 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 30
0184719 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 60
0184720 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
AEDON 10MG POR TBL DIS 28
0184721 68/ 735/10-C aedon.pdf aedon.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 56
0176378 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 5MG TBL FLM 56
0176377 68/ 499/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 20MG TBL FLM 49
0225439 68/ 503/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 20MG TBL FLM 42
0225438 68/ 503/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 49
0225437 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 42
0225436 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14