Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLOXAL 3MG/G OPH UNG 3G
0056676 64/ 368/00-C floxal.pdf floxal.pdf S01AE01 R
FLOXAL 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0056675 64/ 367/00-C floxal.pdf floxal.pdf S01AE01 R
OFLOXACIN UNIMED PHARMA 3MG/ML AUR/OPH GTT SOL 10ML
0019047 64/ 324/06-C ofloxacinu.pdf ofloxacinu.pdf S03AA R
OFLOXACIN-POS 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0183668 64/ 686/12-C ofloxacinp.pdf ofloxacinp.pdf S01AE01 R
OFLOXACINO ALTAN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X100ML
0232628 ofloxacino.pdf ofloxacino.pdf J01MA01 F
OFLOXIN 200MG TBL FLM 10
0055636 42/ 846/95-C ofloxin.pdf ofloxin.pdf J01MA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11