Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AULIN 100MG POR GRA SUS 30 I
0012895 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 15
0132852 29/ 179/97-C/PI/001/14 aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0132853 29/ 179/97-C/PI/001/14 aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0132991 29/ 179/97-C/PI/003/17 aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0132650 29/ 179/97-C/PI/001/13 aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN GEL 30MG/G GEL 50G
0066045 29/ 087/01-C aulin.pdf aulin.pdf M02AA26 R
AULIN GEL 30MG/G GEL 100G
0066046 29/ 087/01-C aulin.pdf aulin.pdf M02AA26 R
AULIN 100MG TBL NOB 15
0012891 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0012892 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 15 I
0012894 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
NIMESIL 100MG POR GRA SUS 30
0017187 29/ 118/02-C nimesil.pdf nimesil.pdf M01AX17 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09