Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 48
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AULIN 100MG TBL NOB 6
0059662 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0132991 29/ 179/97-C/PI/003/17 aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN GEL 30MG/G GEL 100
0066046 29/ 087/01-C aulin.pdf aulin.pdf M02AA26 R
AULIN 100MG TBL NOB 10
0044354 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 20
0044355 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 6 I
0002181 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 15
0012891 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 30
0012892 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 15 I
0012894 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 30 I
0012895 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 9 I
0201177 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 14 I
0201178 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 18 I
0201179 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 9 II
0201180 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 14 II
0201181 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 18 II
0201182 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG TBL NOB 9
0201183 29/ 179/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 15 II
0198803 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 30 II
0198804 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R
AULIN 100MG POR GRA SUS 6 II
0198805 29/ 180/97-C aulin.pdf aulin.pdf M01AX17 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09