Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 40
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 10MG TBL FLM 98
0140104 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 28 I
0144691 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 98 I
0144699 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 28 I
0144708 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 98 I
0144716 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 28
0140097 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 28
0165631 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 10MG TBL FLM 98
0165638 14/1026/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 28
0165601 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 28
0165616 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 98
0153264 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 10MG TBL FLM 28
0153260 14/ 634/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 5MG TBL MND 28
0153254 14/ 633/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELAR 4MG TBL MND 28
0153248 14/ 632/10-C montelar.pdf montelar.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 28
0214237 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 98
0214248 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 5MG TBL MND 100
0233209 14/ 235/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 100
0233221 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 30
0233237 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 30
0233186 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10