Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESPRITAL 45MG TBL FLM 30
0049807 30/ 136/04-C esprital.pdf esprital.pdf N06AX11 R
ESPRITAL 30MG TBL FLM 30
0049806 30/ 135/04-C esprital.pdf esprital.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN +PHARMA 30MG POR TBL DIS 30X1
0162528 30/ 358/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN AUROVITAS 45MG POR TBL DIS 30
0245441 30/ 370/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN AUROVITAS 15MG POR TBL DIS 30
0245439 30/ 368/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 30
0235822 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 30
0235831 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN ORION 30MG POR TBL DIS 30
0105846 30/ 415/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 45MG POR TBL DIS 30
0105848 30/ 416/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 30
0107643 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 30
0107641 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 30
0107639 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTOR 45MG POR TBL DIS 30
0243761 30/ 416/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 30MG POR TBL DIS 30
0243759 30/ 415/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 15MG POR TBL DIS 30
0243757 30/ 414/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 30
0017685 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 90
0017691 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 30
0016647 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15MG POR TBL DIS 30
0127760 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 30MG POR TBL DIS 30
0127778 30/ 758/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11