Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 65
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUCCOLAM 7,5MG ORM SOL 4X1,5ML
0168504 EU/1/11/709/003 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 5MG ORM SOL 4X1ML
0168503 EU/1/11/709/002 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 2,5MG ORM SOL 4X0,5ML
0168502 EU/1/11/709/001 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 10MG ORM SOL 4X2ML
0168505 EU/1/11/709/004 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
DORMICUM 15MG TBL FLM 30X1
0015011 57/ 538/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 15MG TBL FLM 10X1
0015010 57/ 538/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 5MG/ML INJ SOL 5X10ML
0014987 57/ 537/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 5MG/ML INJ SOL 10X1ML
0025034 57/ 537/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 5MG/ML INJ SOL 10X3ML
0085326 57/ 537/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 5MG/ML INJ SOL 5X3ML
0085325 57/ 537/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 100X1
0015015 57/ 227/89-C     N05CD08 B
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 30X1
0015014 57/ 227/89-C     N05CD08 B
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 10X1
0015013 57/ 227/89-C     N05CD08 B
DORMICUM 15MG TBL FLM 100X1
0015012 57/ 538/92-S/C     N05CD08 B
DORMICUM 15MG TBL FLM 30X1
0247453 57/ 538/92-S/C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R
DORMICUM 15MG TBL FLM 10X1
0247452 57/ 538/92-S/C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R
DORMICUM 15MG TBL FLM 100X1
0247454 57/ 538/92-S/C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 100X1
0247451 57/ 227/89-C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 30X1
0247450 57/ 227/89-C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R
DORMICUM 7,5MG TBL FLM 10X1
0247449 57/ 227/89-C dormicum.pdf dormicum.pdf N05CD08 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09