Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EFLORAN 5MG/ML INF SOL 1X100ML
0088214 42/ 828/92-S/C efloran.pdf efloran.pdf J01XD01 R
ENTIZOL 250MG TBL NOB 20
0002427 25/ 128/72-C entizol.pdf entizol.pdf P01AB01 R
ENTIZOL 500MG VAG TBL NOB 10
0002430 54/ 127/72-C entizol.pdf entizol.pdf G01AF01 R
KLION-D 100MG/100MG VAG TBL NOB 10
0031404 54/ 788/92-S/C kliond.pdf kliond.pdf G01AF20 R
METRONIDAZOL B. BRAUN 5MG/ML INF SOL 10X100ML
0011592 42/ 406/99-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOL B. BRAUN 5MG/ML INF SOL 20X100ML
0107029 42/ 406/99-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOLE NORIDEM 5MG/ML INF SOL 20X100ML II
0245257 42/ 346/17-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOLE NORIDEM 5MG/ML INF SOL 20X100ML I
0242332 42/ 346/17-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOLE NORIDEM 5MG/ML INF SOL 10X100ML II
0245255 42/ 346/17-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOLE POLPHARMA 5MG/ML INF SOL 1X100ML
0097000 42/ 109/86-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
METRONIDAZOLE POLPHARMA 5MG/ML INF SOL 40X100ML
0247328 42/ 109/86-C metronidaz.pdf metronidaz.pdf J01XD01 R
ROSALOX 10MG/G CRM 40G
0249013 46/ 553/00-C rosalox.pdf rosalox.pdf D06BX01 R
ROZEX 7,5MG/G CRM 30G
0046640 46/ 088/01-C rozex.pdf rozex.pdf D06BX01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11