Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 82
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN TEVA 850MG TBL FLM 30
0011114 18/ 386/05-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA 1000MG TBL FLM 60
0113892 18/ 247/07-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA 500MG TBL FLM 60
0096087 18/ 385/05-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA 850MG TBL FLM 60
0112628 18/ 386/05-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 750MG TBL PRO 60
0226987 18/ 454/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 1000MG TBL PRO 60
0226989 18/ 455/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 60 I
0117258 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 850MG TBL FLM 90
0207955 18/ 159/03-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 1000MG TBL FLM 90
0207947 18/ 177/06-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 1000MG TBL FLM 60
0207949 18/ 177/06-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 60
0207951 18/ 158/03-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 500MG TBL FLM 90
0207952 18/ 158/03-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
METFORMIN ZENTIVA 850MG TBL FLM 60
0207953 18/ 159/03-C metforminz.pdf metforminz.pdf A10BA02 R
SEGLUROMET 2,5MG/1000MG TBL FLM 196(4X49)
0223016 EU/1/18/1265/030 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SEGLUROMET 2,5MG/1000MG TBL FLM 56
0222887 EU/1/18/1265/011 segluromet.pdf segluromet.pdf A10BD23 R
SIOFOR 1000MG TBL FLM 60
0191922 18/ 097/05-C siofor.pdf siofor.pdf A10BA02 R
SIOFOR 850MG TBL FLM 60 II
0208207 18/ 647/96-C siofor.pdf siofor.pdf A10BA02 R
SIOFOR 500MG TBL FLM 120 II
0208203 18/ 646/96-C siofor.pdf siofor.pdf A10BA02 R
SIOFOR 500MG TBL FLM 60 II
0208204 18/ 646/96-C siofor.pdf siofor.pdf A10BA02 R
SIOFOR 850MG TBL FLM 120 II
0208206 18/ 647/96-C siofor.pdf siofor.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11