Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 82
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 60X1
0185273 EU/1/12/780/006 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 60X1
0185287 EU/1/12/780/020 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
KOMBOGLYZE 2,5MG/1000MG TBL FLM 60
0168891 EU/1/11/731/009 komboglyze.pdf komboglyze.pdf A10BD10 R
KOMBOGLYZE 2,5MG/850MG TBL FLM 60
0168885 EU/1/11/731/003 komboglyze.pdf komboglyze.pdf A10BD10 R
METFOGAMMA 1000MG TBL FLM 30
0127088 18/ 122/08-C metfogamma.pdf metfogamma.pdf A10BA02 R
METFOGAMMA 1000MG TBL FLM 120
0127089 18/ 122/08-C metfogamma.pdf metfogamma.pdf A10BA02 R
METFOGAMMA 850MG TBL FLM 30
0032783 18/ 193/03-C metfogamma.pdf metfogamma.pdf A10BA02 R
METFOGAMMA 850MG TBL FLM 120
0032784 18/ 193/03-C metfogamma.pdf metfogamma.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 60 II
0229862 18/ 162/14-C     A10BA02 B
METFORMIN MYLAN 500MG TBL FLM 120
0169516 18/ 177/10-C     A10BA02 B
METFORMIN MYLAN 850MG TBL FLM 60
0235476 18/ 178/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN MYLAN 500MG TBL FLM 60
0169512 18/ 177/10-C     A10BA02 B
METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 60
0235489 18/ 179/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN MYLAN 1000MG TBL FLM 120
0235493 18/ 179/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN MYLAN 500MG TBL FLM 60
0235443 18/ 177/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN MYLAN 500MG TBL FLM 120
0235447 18/ 177/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN MYLAN 850MG TBL FLM 120
0235462 18/ 178/10-C metforminm.pdf metforminm.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 1000MG TBL FLM 60
0132186 18/ 769/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 60
0127294 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 60
0127317 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11