Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 82
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COMPETACT 15MG/850MG TBL FLM 56
0027809 EU/1/06/354/005 competact.pdf competact.pdf A10BD05 R
EUCREAS 50MG/850MG TBL FLM 60 I
0029734 EU/1/07/425/003 eucreas.pdf eucreas.pdf A10BD08 R
EUCREAS 50MG/1000MG TBL FLM 60 I
0029740 EU/1/07/425/009 eucreas.pdf eucreas.pdf A10BD08 R
GLIBOMET 400MG/2,5MG TBL FLM 100
0022110 18/ 264/00-C glibomet.pdf glibomet.pdf A10BD02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 120
0128625 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 5X10
0023793 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 100
0023795 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 60
0023797 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 500MG TBL PRO 30
0023746 18/ 166/04-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 500MG TBL PRO 60
0023747 18/ 166/04-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 1000MG TBL PRO 60
0152147 18/ 222/11-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 750MG TBL PRO 60 II
0152145 18/ 221/11-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 1000MG TBL PRO 30
0152146 18/ 222/11-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 750MG TBL PRO 30 II
0152143 18/ 221/11-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 56
0500140 EU/1/08/455/010 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0500551 EU/1/08/455/016 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0500550 EU/1/08/455/015 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 56
0500133 EU/1/08/455/003 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(3X60X1)
0249518 EU/1/12/780/036 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(2X90X1)
0193608 EU/1/12/780/033 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11